Lao

Lao – soundhealer, multiinstrumentalista, producent, medicine man, jogin.

W swojej twórczości przekłada mało uchwytne tworzące wszystko uniwersalne wzory rzeczywistości na łatwiejsze w odbiorze częstotliwości i dźwięki. Integruje wielowiekowa mądrość ze współczesnym paradygmatem cyfrowym.