Jogini Trójmiejscy wspierają Fundację Marka Kamińskiego

Fundacja Marka Kamińskiego od 1996 roku pomaga chorym dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier i realizacji ich marzeń. Poprzez swoje działania kształtuje lepszą przyszłość człowieka w harmonii z naturą, otoczeniem i światem.

Misja Fundacji Marka Kamińskiego:

Inspirujemy ludzi, aby niemożliwe stało się możliwe. Uwierz w siebie i działaj!

Pomysłodawcą, założycielem i siłą napędową Fundacji jest podróżnik, polarnik, przedsiębiorca – Marek Kamiński.
W 2004 roku zdobył oba bieguny Ziemi z niepełnosprawnym chłopcem – Jaśkiem Melą. Między innymi w efekcie tych doświadczeń opracował autorską metodę osiągania celów i pokonywania trudności – Metodę Biegun. Metoda w praktyczny sposób uczy, jak poprawić i realnie zmienić jakość życia. Jan Mela dziś, jako dorosły, samodzielny człowiek, prowadzi swoją fundację i pomaga innym chorym i niepełnosprawnym w przezwyciężaniu barier i trudności. Siła Metody Biegun polega na wzmacnianiu wewnętrznym i dawaniu siły oraz praktycznych narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z przeciwnościami i spełnianiu marzeń.
Przez lata intensywnej działalności Fundacja opracowała program edukacyjny i program rozwoju osobistego bazujący na Metodzie Biegun.  Dzięki tym działaniom Fundacja organizuje Obozy Zdobywców Biegunów dla chorych dzieci, a także pomaga innym grupom ludzi: więźniom w procesie resocjalizacji, osobom uzależnionym, seniorom. Od kilku lat z sukcesem wdraża program edukacyjny w polskich szkołach, szkoląc nauczycieli i opracowując materiały dydaktyczne.
Najważniejsze działania Fundacji oparte na Metodzie Biegun:
1. Klub Najmłodszych Odkrywców Biegunów – całodzienne zajęcia o podróżowaniu i wyprawę na Górę Gradową
2. Obozy Zdobywców Biegunów – w 7 obozach wzięło udział 105 dzieci z całej Polski
3. Praca z podopiecznymi MONAR’u
4. Szkolenia dla nauczycieli – dotychczas przeszkolono 2000 nauczycieli
5. Opracowanie materiałów edukacyjnych – podręcznik dla dzieci DZIENNIK ZDOBYWCÓW BIEGUNÓW oraz podręcznik dla instruktorów Metody
6. Szkolenia trenerów Metody

W czasie wyprawy Marka Kamińskiego 3 Biegun fundacja zbiera środki na organizację Obozów Zdobywców Biegunów. Pomóc można kupując kroki. Do celu brakuje jeszcze 25 000 kroków.
W tej drodze na trzeci biegun każdy krok jest bardzo ważny!
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.3biegun.kaminski.pl