Węże i drabiny życia – gra planszowa oraz horoskop wartości

Brahma Kumaris  zaprasza do obfitującej w zaskakujące uświadomienia podróży i wspólnej gry

"Podróż do Wewnętrznego Cesarstwa"

jest rozwojową planszową grą królewskich rodów starożytnych Indii, która pomagała rozwinąć duchowe zalety przyszłego władcy.  Spopularyzowana na zachodzie pod nazwą "Węże i drabiny życia", prezentuje 108 duchowych zalet i przeszkód – zdobycie i pokonanie których, umożliwia osiągnięcie wewnętrznego zwierzchnictwa.

Tak jak w życiu, każdy ruch po planszy, ma swoje znaczenie i odkrywa kolejne sekrety zwycięstwa przed uczestnikami.

Horoskop Wartości

Tak jak kalejdoskop umożliwia korzystne spotkanie przeszłości z przyszłością i przez pryzmat wartości daje wgląd zrozumienia pomyślnej przyszłości. Odkrywa posiadane cnoty i ich działanie oraz pokazuje metodę jak używając ich stworzyć najlepsze przeznaczenie w odniesieniu do siebie i związków.

 


Brahma Kumaris (BK) jest globalnym ruchem duchowym poświęconym osobistemu przekształceniu i odnowie świata. Założony w Indiach w 1937 roku rozwinął się w ponad 110. krajach na wszystkich kontynentach. Jako międzynarodowa organizacja pozarządowa ma szeroki wpływ na wiele dziedzin życia. Jednak, jego rzeczywistym wkładem jest pomaganie jednostkom w przekształceniu postrzegania świata, z materialnego na duchowe. BK wspiera doskonalenie głębokiej, wspólnej świadomości spokoju i indywidualnej godności każdej istoty ludzkiej – duszy.

brahmakumaris.pl