Ewa Kaian Kochanowska

Od 17 lat ćwiczy jogę według szkoły Swamiego Sivanandy oraz medytuje pod kierunkiem mistrza zen Jakusho Kwonga Roshiego. Prowadzi zajęcia relaksacyjnej jogi oraz Mindful jogi. Jest nauczycielką Mindfulness certyfikowaną w Institute for Mindfulness-Based Approaches IMA. Prowadzi warsztaty redukcji stresu oraz uważnej jogi Metodą Redukcji Stresu Opartej na Uważności – Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR. Twórczyni projektu i założycielka Kliniki Stresu – ośrodka edukacji prozdrowotnej i aktywnego uczenia się jak wykorzystywać własne zasoby do poprawy zdrowia i samopoczucia