Dorota Wasilczyk

Prowadzi kursy pozytywnego myślenia, relaksu i medytacji oraz poczucia własnej wartości. Związana z Uniwersytetem Brahma Kumaris od ponad 30 lat. Koordynator filii trójmiejskiej Uniwersytetu.

Uniwersytet Brahma Kumaris od 1937 r. inspiruje ludzi różnych kultur i światopoglądówdo dokonywania pozytywnych zmian i wzmacniania siły ducha. Jest międzynarodowąszkołą zrzeszającą na całym świecie ludzi różnych nacji i religii, którzy doceniają duchowyrozwój i osobiste przekształcenie wierząc, że jest to ważne w tworzeniu spokojnegoi bezpiecznego świata. Uniwersytet promuje duchowe zrozumienie, wewnętrznąintegralność, wzniosłe czyny i harmonijne relacje.
Propaguje styl życia oparty na głębokim rozumieniu wartości i wprowadzaniu ich dowszystkich dziedzin życia.
www.brahmakumaris.pl
www.galeriamedytacji.pl